top of page
Polityka prywatności
Serwisu PlanetaKreatywnosci.com

www.planetakreatywnosci.com
Drogi Użytkowniku !
Naszym zadaniem jest dbanie o twój komfort oraz bezpieczeństwo. Dlatego poniżej prezentujemy Tobie wszystkie najważniejsze informację dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą stronę www.planetakreatywnosci.com.  Informacje zamieszczone na tej stronie zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Administratorem danych jest Kinga Wąsowska z siedzibą w Grębkowie przy ul. Nadrzecznej 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP: 8241807151 REGON: 380405811. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika, korzystać z naszych usług, zapisać się do newslettera lub skontaktować się z nami za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, którą opcję wybierzesz, może to być:
 • Przesyłanie newslettera,
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
 • Świadczenie usług oferowanych w Serwisie,
 • Kontakt telefoniczny lub mailowy w innych celach w/w nie wymienionych.
Podstawa przetwarzania:
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutki niepodania danych:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,

 • brak możliwości korzystania z usług Serwisu,

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie,

Możliwość cofnięcia zgody:

 • W dowolnym momencie,

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony,

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia,

 • pozwalają na szybsze przeglądanie i ładowanie się strony

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości,

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

 • statystycznym,

 • marketingowym,

 • udostępniania funkcji Serwisu.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego,

 • biuro księgowe,

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),

 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,

 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,

 • podmiot zapewniający usługi hostingowe,

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

W celu zapewniania najwyższych standardów świadczonych usług, firma Planeta Kreatywności korzysta z systemu ActiveNow (https://app.activenow.pl/) oreaz serwisu Dotpay (https://www.dotpay.pl/)

 

W skład usług korzystających z w/w serwisów wchodzą:

a. Warsztaty, kursy roczne, Warsztaty Zimowe oraz letnie, Urodziny, Eventy i inne imprezy okolicznościowe; 

b. Formy płatności: gotówka, płatności kartą, przelewem, szybkie przelewy realizowane za pośrednictwem Dotpay; 

c. Termin realizacji zamówienia: za pośrednictwem strony www.planetakreatywności klient zawiera umowe na odległość na uczestnictwo w zajęciach wymienionych w pkt. a. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej wysłanej w ciągu do 5 dni od daty zapisania dziecka na zajęcia; 

d. Uczestnik kursu: osoba w wieku od 4 do 18 roku życia zapisana prze rodzica/opiekuna prawnego; 

e. Rozwiązanie umowy: w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia po podaniu przyczyny, nie później niż na 7 dni przed pierwszym terminem spotkania podanym w umowie; 

f. Reklamacja/odstąpienie od umowy: następuje po otrzymaniu przez firmę Planeta Kreatywności wiaodmości e-mail na adres pracownia@planetakreatywnosci.com

g. zasady gwarancji i rękojmi; 

h. polityka prywatności, czyli zasady ochrony danych osobowych klientów; 

https://www.planetakreatywnosci.com/polityka-prywatnosci

 

Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

REGULAMIN

Każda umowa sporządzona z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka zostaje sporządzona w dwóch takich samych egzemplażach. Informacje, zasady prowadzenia zajęć/kursów/warsztatów jest opisana szczegółowo w w/w umowach. Znajdują się tam również zasady rezygnacji/odstąpienia od umowy, zasady płatności oraz dodatkowe informacje potrzebne do prowadzenia zajęć. Umowa zostaje sporządzona na odległośc po wysłaniu kompletu dokumentów na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Regulamin pracowni załączony jest do w/w umowy.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
 

pracownia@planetakreatywnosci.com

Firma Planeta Kreatywności jest samodzielnym oddziałem ogólnopolskiej firmy TwójRobot.pl.

W obszarze Siedlec jesteśmy reprezentantami w/w firmy.

Dziękujemy za skorzystanie z Naszego serwisu.

Mamy nadzieję, że informację się tu znajdujące będą dla Ciebie przydatne, jak i również pozwolą uniknąć wynikających z przetwarzania danych osobowych przez naszą stronę sporów.

Z poważaniem,

Zespół Planeta Kreatywności

www.planetakreatywnosci.com

Planeta Kreatywności Kinga Wąsowska

ul. Nadrzeczna 4, 07-110 Grebków

NIP: 8241807151 REGON: 380405811

Adres pracowni:

Planeta Kreatywności

ul. Browarna 18, 08-110 Siedlce

Adres Sali Zabaw

Planeta Kreatywności - Kreatywna Sala Zabaw

ul. Brzeska 11, 08-110 Siedlce

bottom of page