top of page
LOGO_Sensoplastyka_BIALE_TLO_RGB_L.png

Sensoplastyka® to zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat.

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz odpowiednie wspieranie procesu twórczego.

Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystanie bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych 😊

Beznazwy-1.jpg
Beznazwy-2.jpg

Sensoplastyka® wspiera rozwój kreatywności i twórczego myślenia.

Poprzez kolorową stymulację wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

- wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,

- dbamy o usprawnienie ruchowe,

- wspieramy rozwój zmysłów,

- wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę - czyli pracę dłoni),

- wspieramy rozwój poznawczy - opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe.

Jakie są korzyści dla uczestników wynikające z udziału w zajęciach:

- uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,

- wspieranie samodzielności,

- czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,

- doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,

- wspieranie aktywności we wprowadzaniu zmian i ulepszeń,

- wychodzenie ze schematów,

- elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,

- poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,

bottom of page